Persbericht: LUNA DI STIMA

May 24, 2018

Fundashon Desaroyo i Progreso organiseert van februari tot juni 2018 de ‘Luna di STIMA’, waarbij ruim 200 kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar in een maand leren programmeren en eenvoudige machines bouwen.

STIMA staat voor Siensia, Teknologia, Ingenieria i Matemátika. STIMA heeft als doel jonge kinderen spelenderwijs te laten kennismaken met wetenschap en techniek en het ontwikkelen van een nieuwsgierige en onderzoekende leerhouding (‘21st century skills’).

Fundashon Desaroyo i Progreso verzorgt voor 1725 kinderen Naschoolse Educatie op 22 scholen die gefinancierd worden door de overheid. In dit project doen 11 groepen van maximaal 22 kinderen mee.

Fundashon Desaroyo i Progreso heeft al 13 jaar ervaring in het aanbieden van Naschoolse Educatie aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar en is in mei 2017 begonnen om STIMA te introduceren via het ‘Hour of Code’ project. In september van dat jaar werd een tweede project gestart waarbij LEGO gebruikt wordt om eenvoudige technieken zoals hefbomen, versnelling en vertraging aan te leren. Dit jaar worden het programmeren en LEGO gecombineerd in een project waarbij machines gebouwd worden die kunnen bewegen en via sensoren reageren op hun omgeving.

Het project loopt op drie locaties tegelijkertijd. In de eerste week leren de kinderen van maandag tot en met donderdag twee uur per dag spelenderwijs programmeren door middel van een online computerspel op de website ‘code.org’. De tweede week wordt met LEGO gewerkt, waarbij eenvoudige machines gebouwd worden die verschillende technische en natuurkundige principes aantonen. In de derde week wordt de opgedane kennis gecombineerd door machines te bouwen die kunnen rijden en via een sensor op hun omgeving reageren. De machines worden geprogrammeerd door de kinderen zelf.